Електронно обучение

 
Електронно обучение 2021/2022 учебна година
 
 
PDF icona.pngГрафик за провеждане на електронно обучение
PDF icona.pngИнстукция за достъп до платформа за елктронно обучение Teams на  Microsoft
 PDF icona.pngОбучение от разстояние - материали за начален етап
 PDF icona.pngОбучение от разстояние - материали за прогимназиален и гимназиален етап
  
      
    

      Учебните часове се провеждат в платформата Microsoft Teams или, ако няма техническа възможност от страна на ученика, материалите се изпращат по електронна поща, или в затворени групи в приложения за комуникация в реално време. С цел усъвършенстване на образователния процес, като се намали продължителното, без прекъсване стоене на учениците пред компютъра, се използва и проектно-базираното обучение, което развива изследователски дух и творчество у учениците. 
      Учениците, включени към групата на децата, нуждаещи се от допълнителна подкрепа получават образователни материали от ресурсен учител, логопед и педагогически съветник. Всички ученици и родители могат да се консултират с учител чрез използваната електронна платформа, приложения или по телефон. 
      При необходимост от административно обслужване, това може да стане чрез класния ръководител.
      Актуална информация за провежданото от училището обучение от разстояние може да бъде получена на сайта ни в интернет, на адрес: www.fllschool.eu , както и във фейсбук, на адрес: www.facebook.com/fllschool . 


 


Авторски права © 2022 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" - Благоевград. Всички права запазени!
Powered by DELL PowerEdge T20 and Vivacom FiberNet

Време за изпълнение:0.1647 сек.,0.0506 от тях за заявки.БД заявки:18. Сървър памет:2,300kb