Обществени услуги

 
Предлагани обществени услуги
 
 
PDF icona.pngПреместване на ученици в държавните и в общинските училища
  
PDF icona.pngИздаване на диплома за средно образование
  
PDF icona.pngИздаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 
  
PDF icona.pngИздаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 
  
PDF icona.pngИздаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 
  
PDF icona.pngИздаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите 
  
PDF icona.pngИздаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава  
  
PDF icona.pngИздаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 
  
PDF icona.pngИздаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) 
  
  
  



Авторски права © 2022 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" - Благоевград. Всички права запазени!
Powered by DELL PowerEdge T20 and Vivacom FiberNet

Време за изпълнение:0.1488 сек.,0.0390 от тях за заявки.БД заявки:18. Сървър памет:2,339kb